Affärskoncept & Vision

Inev förvärvar, utvecklar och driver verksamheter inom industri och handel.

Inev skall långsiktigt utveckla gruppens organisation och verksamhet på ett lönsamt sätt.

Inev ska kontinuerligt förvärva välmående företag varje år utan någon exitstrategi.

Långsiktighet

Inev investerar alltid långsiktigt i sina verksamheter.

Entreprenörskap

Inev prioriterar drivkraft i respektive verksamhet.

Specialisering

Inevs verksamhet har ofta en hög grad av specialisering.

Servicegrad

Inev skall hålla en hög servicegrad i sina verksamheter.

Finansiell information (Msek)

Koncernen 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Intäkter 1 254 778 661 311 215
EBITDA 104 45 70 31 33
Resultat efter finansiella poster 54 9 35 9 24
Balansomslutning 1 046 762 513 394 363
Soliditet, % 32 33 39 45 34
Medelantal anställda 494 295 216 91 54

 

Finansiell information - 2021/2022

Finansiell information - 2020/2021

Finansiell information - 2019/2020

Finansiell information - 2018/2019

Loading...