Inev

GMA är ett framgångsrikt företag som har utvecklat och producerat förpackare och injektionsutrustning under mer än de senaste 20 åren. Alla produktionslinjer återfinns under samma tak vilket ökar vår flexibilitet att göra och leverera exakt produkter som behövs av våra kunder.

GMA har fått både kunskap och erfarenhet genom åren som en ledande leverantör till majoriteten av projekt både i Skandinavien och i hela världen. Tillsammans med andra partner inom denna sektor, har vi utvecklat och förbättrat välkända och godkända högtrycks förpackare och tillbehör.

Vi instruerar och informerar våra kunder om säkerhetsföreskrifterna när du använder våra produkter. Tonvikt på säkerhet är ofta en djup oro och en efterfrågan från några av våra kunder.

HEMSIDA